yritysmuodot

Yritysmuodot esittelyssä – mikä yhtiömuoto on paras juuri sinulle?

Sopivan yritysmuodon valintaan vaikuttavat muun muassa toimintasi luonne, pääoman tarve sekä yrityksen perustamiseen ja liiketoimintaan osallistuvien henkilöiden määrä. Määrittelemällä yrityksesi tavoitteet, pystyt helpommin valitsemaan yrityksen oikeudellisen muodon, joka tukee parhaiten yrityksesi kulttuuria ja päämääriä. Yritysmuodot eroavat toisistaan verotuksellisesti, joten valinnassa tulisi kiinnittää huomiota siihen, mikä yhtiömuoto palvelee liiketoimintaasi parhaiten myös verotusasioissa. Jotta yritystyyppisi valinta olisi helpompaa, tutustumme tässä artikkelissa lyhyesti suosituimpiin yritysmuotoihin sekä opastamme, mitä asioita yhtiömuodon valinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Yrityksen perustaminen – mitä huomioida?

Yrityksen perustamiseen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet sekä muut yrityksen alkuun kuuluvat toimet vaihtelevat, riippuen perustettavaan yrityksen muodosta. Perustamisilmoituksen ovat kuitenkin velvollisia tekemään kaikki elinkeinonharjoittajat. Mikäli perustamasi yrityksen liiketoiminta on luvan- tai ilmoituksenvaraista, tulee elinkeinotoiminnan harjoittamiselle hakea toimilupa tai tehdä asiasta ilmoitus ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Kattavasti tietoa yrityksen perustamiseen liittyen tarjoaa esimerkiksi patentti- ja rekisterihallitus.

Erilaiset yritysmuodot varmistavat, että jokaiselle yrittäjälle löytyy paras tapa astua yrittäjyyden maailmaan. Oikean yhtiömuodon valitseminen antaa yrittäjälle mahdollisuuden jakaa vastuuta, minimoida veroja ja varmistaa, että yritys saa haluamansa rahoituksen. Liiketoiminnan virallistaminen selkeyttää myös kaikkien hankkeeseen osallistuvien omistajuuden.

Sopivaa yritysmuotoa valittaessa tulisi huomioida:

 • haluatko ottaa vastuun liiketoiminnastasi henkilökohtaisella omaisuudellasi
 • miten parhaiten saavutat veroetuja ja vältät moninkertaisen verotuksen
 • kuinka houkuttelet potentiaalisia sijoittajia, mikäli sellaisia tarvitset
 • kuinka halutessasi tarjoat omistusoikeuksia avainhenkilöille sekä ylipäänsä
 • yrityksesi toiminnan ja ylläpidon kustannukset

Mainitsemisen arvoista on, että yrityksesi luonteessa tapahtuu väistämättä erilaisia ​​muutoksia ajan myötä, ja nämä muutokset saattavat johtaa joskus yritysmuodon vaihtoon, jotta esimerkiksi verotusasiat palvelevat sinua entistä paremmin yrityksesi kasvun myötä.

Yleisimmät yritysmuodot

Mahdollisuus tiettyyn yritysmuotoon riippuu ennen kaikkea omistajien lukumäärästä. Yksittäinen omistaja voi toimia yksityisenä elinkeinonharjoittajana eli toiminimellä tai esimerkiksi osakeyhtiönä. Mikäli yrityksellä on kaksi tai useampia omistajia, se ei voi määritelmänsä mukaisesti olla yksityisyritys, vaan esimerkiksi avoin yhtiö tai osakeyhtiö. Koostimme alle yleisimmät yritystyypit sekä niiden piirteet, auttamaan sinua oman yritysmuotosi valinnassa.

 • toiminimi
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö
 • osuuskunnat
 • franchising

Toiminimi

Toiminimen perustaminen on yksinkertaisin askel yrittäjyyteen. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana vastaat itse niin yrityksen voitoista kuin veloistakin.

Yrityksesi menot vaihtelevat sen mukaan, mihin markkinaan yrityksesi kuuluu. Yrityksen perustamiseen liittyvät kulut ovat maltillisia, sillä perustamisilmoitus sähköisesti maksaa 60 € (2021). Muut aloituskulut koostuvat yleensä mahdollisista toimistotiloista, liiketoimintaasi liittyvistä laitteista, pankkimaksuista sekä palveluista, joita tarvitset yrityksesi harjoittamaa liiketoimintaa varten. Muutamia esimerkkejä toiminimiyrittäjyydestä ovat freelance-kirjoittajat, kirjanpitäjät, siivouspalveluiden tarjoajat sekä lastenhoitajat.

Avoin yhtiö

Avoimen yhtiön omistaa kaksi kumppania tai useampia henkilöitä. Kaikki omistajat ovat vastuunalaisia henkilöitä eli he vastaavat henkilökohtaisesti yrityksen veloista, sitoumuksista ja velvoitteista, kuten toiminimiyrittäjyydessäkin.

Avoimen yhtiön tarjoama kumppanuus antaa yhtiömiehille mahdollisuuden jakaa voittoja ja tappioita sekä tehdä päätöksiä yhdessä saman tavoitteen eteen. Yhtiössä työskenteleville yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa, ja myös yksityisotot ovat mahdollisia, aivan kuten toiminimiyrittäjillä. Yhtiömuoto on monesti toimiva perheenjäsenille tai ystävyksille, vaikkakin monissa tilanteissa myös osakeyhtiö on varteenotettava vaihtoehto. Muistettava kuitenkin on, että tässä yritysmuodossa olet vastuussa omista päätöksistäsi, mutta myös liikekumppaniesi tekemistä toimista. Avoimen yhtiön rekisteröintimaksu on 240 € (2021).

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön voit perustaa kirjallisella sopimuksella, jonka allekirjoittavat kaikki osakkaat. Sopimus on melko samanlainen kuin avoimessa yhtiössä, mutta kommandiittiyhtiön perustaminen vaatii myös vähintään yhden äänettömän yhtiömiehen, joka toimii vain sijoittajan roolissa.

Yksi kommandiittiyhtiön hyödyistä on, että pääomaa tarvitaan vain vähän, sillä minimisummaa ei ole merkitty lakiin. Pääoma voi olla rahaa, tavaraa tai työpanos. Yksityisotot ovat sallittuja, ja yhtiömiehillä on myös mahdollisuus luontoisetuihin, kuten esimerkiksi puhelin- ja lounasetuun. Kommandiittiyhtiön yhtiömiehet ovat yrityksen asioista henkilökohtaisessa vastuussa, toisin kuin äänetön yhtiömies. Yrityksen perustamismaksu on 240 € (2021).

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö (oy) on toiminimen ohella Suomen suosituin yritysmuoto. Osakeyhtiön voit perustaa yksin, mutta oy:n hallitukseen tarvitaan aina vähintään yksi varajäsen. Pienemmissä osakeyhtiöissä tämän roolin saattaakin usein ottaa yrittäjän puoliso tai muu perheenjäsen.

Osakeyhtiön yksi merkittävimmistä piirteistä on se, että et ole henkilökohtaisesti taloudellisessa vastuussa yrityksen sitoumuksista ja velvoitteista. Toki yleistä on, että osakeyhtiön ottama laina taataan henkilökohtaisesti, jolloin laina on henkilön omalla vastuulla. Yleisesti vastuusi yrittäjänä rajoittuu kuitenkin vain sijoittamasi osakepääoman määrään.

Perustamisilmoituksen täyttämisen lisäksi (sähköisesti 275 €) oy:n perustajalta vaaditaan perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatimista. Lakimuutos heinäkuussa 2019 vahvisti, että alkuosakepääomalle ei ole enää asetettu minimivaatimuksia.

Osuuskunnat

Osuuskunta on yritysmuoto, joka tarkoittaa jonkinlaisen taloudellisen toiminnan harjoittamista, josta on hyötyä sen jäsenille. Osuuskunnan omistajia ovat sen jäsenet. Jäsenten määrän voi valita, samoin kuin heidän kesken maksettavaksi tulevan osuuspääoman. Parhaiten osuuskunta soveltuu siis yhteisölliseen yrittämiseen, kuten esimerkiksi osuuspankit ja osuuskaupat.

Jäsenet vastaavat osuuskunnan sitoumuksista ainoastaan samalla rahasummalla, jonka he ovat yritykseensä sijoittaneet. Yrittäjänä voit nostaa rahaa osuuskunnasta osin samankaltaisesti kuin osakeyhtiöstä. Yleisin tapa on, että jäsenet nostavat itselleen palkkaa. Palkan sivukulujen lisäksi tulisi yrittäjän huomioida normaalit yritystoiminnan kiinteät kulut. Mahdollinen voitto voidaan maksaa osuuspääoman korkona ulos.

Osuuskunnan perustamiskulut ovat verrattain pienet (perustamisilmoitus 380 €), joten yritysmuoto sopii isommalle porukalle, joka haluaa esimerkiksi kokeilla yrittämistä, ja haluaa tasapuoliset oikeudet jokaiselle.

Franchising

Franchising-ketju on käytännössä kehittänyt, testannut, mallintanut ja dokumentoinut liiketoimintamallin eli konseptin, jonka käyttöoikeuden se luovuttaa uudelle franchising-yrittäjälle. Kaikki ketjuun kuuluvat toimijat toteuttavat työtään saman konseptin mukaisesti.

Franchising on yksi helpoimmista tavoista aloittaa yrittäjyys. Franchising-yrittäjäksi lähtevää henkilöä koulutetaan sekä tuetaan alkuun ja hän pääsee osalliseksi ketjun eduista mm. hankinnoissa ja markkinoinnissa. Samalla on kuitenkin muistettava, että franchising-yrittäjänä toimiessa sitoudut tiukasti konseptin mukaiseen liiketoimintamalliin ja toimit ketjun yhteisten pelisääntöjen mukaisesti, yhteistyössä muiden ketjuyrittäjien kanssa.

Franchising-yrityksen perustaminen vaatii yleensä jonkinlaista alkuinvestointia ja pääomaa, kuten muukin yritystoiminta. Alkuinvestointien määrä vaihtelee toimialasta riippuen. Usein franchising-yrittämisen alussa ketjulle suoritetaan liittymismaksu, ja näiden lisäksi kustannukseksi tulevat lisäksi muut mahdolliset investoinnit.

Mikä yritysmuoto on paras?

Kuten jo alussa totesimme, pohtiessasi sinulle sopivinta yritysmuotoa, on hyvä pysähtyä miettimään yrityksesi tavoitteita ja laittaa niiden valossa erilaiset yritysmuodot vertailuun. Liiketoimintasuunnitelmastasi saat hyvän lähtökohdan sille, mikä yritysmuoto tukisi tavoitteitasi ja kasvuasi parhaiten.

Yrityksen perustamisen suhteen mikään ei ole niin yksinkertaista kuin toiminimi. Sinun tarvitsee vain rekisteröidä nimesi, aloittaa liiketoiminta, ilmoittaa voitot, ja maksaa niistä verot henkilökohtaisina tuloina. Erilaiset kumppanuudet puolestaan ​​edellyttävät allekirjoitettua sopimusta roolien ja prosenttiosuuksien määrittelemiseksi, mutta ovat monesti sopivampia verotuksen suhteen laajemmalle liiketoiminnalle.

Osakeyhtiö tarjoaa yritysmuotona suojan henkilökohtaisia varojasi koskien. Tämä tarkoittaa sitä, että velkojat ja asiakkaat voivat haastaa yrityksen, mutta yrittäjän henkilökohtaiset varat ovat turvassa. Osakeyhtiön omistaja maksaa kuitenkin veroja kuten yksityisyrittäjä. Kaikki voitot katsotaan henkilökohtaisiksi tuloiksi ja verotetaan.

Jokaisessa yritysmuodossa on omat hyvät puolensa, mutta myös haasteensa, jotka yrittäjän toimialasta riippuen kannattaa punnita ennen aloittamista. Voit myös ensin testata omaa yritysideaasi ja sen kannattavuutta kevytyrittäjyyden kautta.

Mikäli yksi haasteistasi on ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen esimerkiksi sijoittajalta, pääomasijoittajalta tai pankilta, saattaa olla parempi perustaa yritys. Olitpa yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yritys, rahoituspalveluitakin on kuitenkin useita tarjolla, jotka mahdollistavat yrityksesi alkuinvestoinnit ja kehittämisen, vaikka työskentelisit toiminimellä. Lopullinen valinta sopivasta yritysmuodosta jää siis ennen kaikkea sinun ja mahdollisten kumppaneidesi päätettäväksi.

Artikkelin on julkaissut Oy Netford Capital Ltd:n tarjoama Yrityslaina247-palvelu, joka tarjoaa rahoituspalveluja PK-yrityssektorille. Palvelulle on myönnetty Avainlippu-merkki, joka kertoo suomalaisesta palvelusta sekä kotimaista työtä edistävästä vaikutuksesta. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin Yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita, kuten Perintä247 ja Domain247 .

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Jätä kommentti