yrityksen kehittäminen

PK-yrityksen kehittäminen – mitä tehdä juuri nyt?

Kahtiajakoisuus leimasi vuotta 2020, toisten yrittäjien nostaessa liiketoimintansa uudelle tasolle, ja toisten pyörittäessä arkeaan jatkuvien haasteiden keskellä. Liiketoiminnan mahdollisuuksien kirkastaminen saattaa tuntua yllättävän kriisin keskellä ylivoimaiselta, mutta viimeistään silloin on aika rakentaa budjetista eri skenaarioita tulevan varalle sekä pysähtyä miettimään mihin suuntaan yritystoimintaa halutaan ja on mahdollista viedä. Pienten ja keskisuurten yritysten parissa työskentelevä Jonna Kinnunen Bloomerista kertoi meille, mitä PK-yrityksen kehittäminen todellisuudessa tarkoittaa, ja mitä voit tehdä juuri nyt, vaikka kulut tuntuisivat päihittävän tuotot kuukaudesta toiseen.

Uudistamista ja liiketoiminnan kehittämistä ennakkoluulottomasti

Bloomer on liikkeenjohdon konsultointiin ja esimiestyön valmennukseen keskittyvä yritys. Rahoitusalalla 15 vuotta toiminut yrittäjä Jonna Kinnunen sai vuonna 2019 kutsun muutoshankkeeseen, joka vahvisti tarpeen kokeilla omia siipiä myös rahoitusalan ulkopuolella. Tällä hetkellä hänen yrityksensä auttaa pieniä sekä suurempia yrityksiä menestymään omassa liiketoiminnassaan konkreettisten tekojen kautta.

– Olen itse lähtenyt alusta saakka rakentamaan verkostoa esimerkiksi BNI:n (Business Network International) kautta. Yksinyrittäjänä tavoitteeni on ollut saada ympärilleni kumppaneita, jotka tarvittaessa vastaavat niistä osa-alueista, jotka eivät ole omaa ydinosaamistani. Verkostoni avulla voin auttaa asiakkuuksiani paljon monipuolisemmin, ja saada sitä kautta jopa uusia asiakkuuksia, Kinnunen kertoo.

– Viime vuosi oli erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kannalta haasteellinen vuosi. Kriisin aikana muutokset tapahtuvat nopeammin kuin normaalisti. Tämä pandemiahan yllätti vaikutuksillaan meidät kaikki, mutta esimerkiksi etätyöskentelyn laajemmista mahdollisuuksista oli puhuttu jo vuosia, ja yhtäkkiä siirtyminen uuteen toimintatapaan olikin välttämätöntä, joten teknologia ja keinot siihen löytyivät pikaisesti, toteaa Kinnunen viime vuodesta. Hänen mukaansa parhaiten viime vuonna pärjäsivät yritykset, jotka pystyivät reagoimaan muutoksiin nopeasti sekä kehittämään liiketoimintaansa ennakkoluulottomasti vastaamaan nykytilannetta.

Mitä on yrittäjyys vuonna 2021?

Kinnunen kannustaa yrittäjiä tutustumaan liiketoimintansa nykytilanteeseen ja mahdollisuuksiin entistä tarkemmin sekä olemaan suunnitelmallinen.

– Kassatilanne tietysti mahdollistaa toisille yrittäjille enemmän kuin toisille. PK-yrityksen kehittäminen lähtee monesti liikkeelle siitä, että tarkistetaan onko yritykselle asetettu realistiset tavoitteet sekä budjetti, johon on konkreettisesti listattu tulot ja menot. Omassa liiketoiminnassa tulisi tiedostaa, mikä on se kriittinen piste, jolloin kulut menevät tuottojen ohi. Tämän lisäksi on tärkeää pyrkiä löytämään työkalut, joiden avulla päästään tarvittaessa takaisin tavoitteen mukaiselle polulle, opastaa pienyrittäjien haasteisiin perehtynyt yrittäjä.

– Olen tehnyt PK-yritysten kanssa esimerkiksi budjetin riskiskenaarioita, sellainen tulisi olla jokaisella yrittäjällä ja yrityksellä tällä hetkellä. Skenaario kertoo tämänhetkiset tavoitteet ja miten niihin lukuihin päästään, paljonko asiakkuuksia, mahdollisia investointeja tai markkinointia siihen tarvitaan, ja mitä se konkreettisena toimintana tarkoittaa. Sen lisäksi teemme pari riskiskenaariota tulevaa varten, mikäli tämä ensimmäinen tilanne ja tavoite muuttuu. Tällöin yrittäjän on helpompi sopeuttaa liiketoimintaansa, silloin kun signaalit ovat tarpeeksi vahvat, kertoo Kinnunen. Kaikkia investointeja Kinnunen ei kehoita jäädyttämään, sillä tulevaisuutta rakennetaan juuri nyt. Sen sijaan on arvokasta investoida markkinointiin, teknologiaan tai palvelun kehitykseen, mikäli rahkeet vain riittävät.

– Jos kassan tilanne ei kannusta kasvuun tai rahapanostusta vaativaan kehitykseen, kannattaa avoimin mielin hyödyntää tahoja, joista tukea oman toiminnan kehittämiseen saa ilman suuria kuluja. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmaiskoulutukset, Suomen Yrittäjien palvelut, oman kirjanpitäjän tai verkoston neuvot. Omalle yritystoiminnalle on suositeltavaa myös hakea mahdollisia valtion tukia tai rahoitusta. Kaikillehan nämä eivät valitettavasti ole vaihtoehto, jatkaa Kinnunen. Kun keinot tuntuvat olevan vähissä, on Kinnusen mielestä entistä tärkeämpää pysähtyä kuuntelemaan mitä signaaleja esimerkiksi henkilöstöltä tai asiakaskunnan suunnasta tulee. – Entä mitä kilpailijat tekevät? Mitä trendit kertovat? Löytyisikö tätä kautta se suunta, mihin palveluitasi tai tuotteitasi voi kehittää tai se paikka, josta asiakkaasi löydät?, heittää yrittäjä ilmaan kysymyksiä.

PK-yritys muutoksessa – mitä tehdä?

Bloomer on perustettu auttamaan yrityksiä erityisesti muutoksessa ja kasvussa. Palvelut vaihtelevat räätälöidysti muun muassa esimiesvalmennuksesta talouden tunnuslukujen tunnistamiseen, prosessien tehostamiseen sekä strategian määrittelyyn, jossa avainluvut tulkitaan konkreettisiksi teoiksi ja toiminnaksi. Tukea on saatavilla niin aloitteleville yrittäjille kuin kasvuyrityksillekin, kokoon katsomatta. Viime vuonna opastusta kaipasivat erityisesti pienyrittäjät, joiden toiminnan äkillisesti muuttuneet olosuhteet veivät liian tiukoille. Kinnunen listasi muutamia peruskysymyksiä, joista tällaisen tilanteen avaaminen on hyvä aloittaa.

Kustannusten ja tuottomahdollisuuksien kartoittaminen

 1. Myynnin kasvattaminen
  Pystynkö kasvattamaan myyntiä tällä hetkellä ja mitä toimenpiteitä myynnin kasvu vaatii? Voinko lisätä volyymia? Mitkä kustannukset nousevat kasvun mukana?
 2. Hinnankorotus
  Onko hinnankorotus mahdollinen vai vaikuttaako se kysyntään? Kustannukset eivät nouse hintojen nostamisen myötä.
 3. Kustannusten karsinta
  Onko mahdollista neuvotella esimerkiksi uudet alihankintahinnat tai tehdä muutoksia maksuaikoihin? Löydätkö kiinteitä kustannuksia, joita karsia tai pienentää?
 4. Tuote- ja palveluvalikoiman karsiminen tai kehittäminen
  Onko osa valikoimastasi kannattamattomia tuotteita tai palveluita? Karsimalla tuottamattomat artikkelit pois pääset keskittymään kannattavan palvelu- tai tuotevalikoiman kehittämiseen sekä niiden asiakassegmentteihin.
 5. Tehokas pääoman hallinta
  Millainen on varastosi arvo ja kierto? Pystytkö pienentämään varaston arvoa ja tehostamaan kiertoa? Onko mahdollisten lainojesi koroissa neuvoteltavaa?- Tällä hetkellä sen suomalaisen sisun ja sitkeyden lisäksi kaivataan, ehkä enemmän kuin koskaan, ennakointia ja suunnitelmallisuutta. On hyvä kirkastaa itselleen mihin suuntaan haluat liiketoimintaasi viedä ja minkälaiset ovat ne konkreettiset askeleet, joilla se saavutetaan?, Kinnunen neuvoo. Ennakointiin liittyy vahvasti myös vaihtoehtoisten suunnitelmien laatiminen sekä lukujen että liiketoiminnan kehittämisen kannalta katsottuna. On oletettavaa, että ennemmin tai myöhemmin eteen tulee muuttuvia tekijöitä, jotka vaikuttavat näkyvästi yrityksen toimintaan, joko kasvupainetta luoden tai tuottoja heikentäen. Kumpaakin vaihtoehtoa kohtaan on hyvä olla jo alustava suunnitelma valmiina, joka mukauttaa yrityksen toimintaa nopeasti oikeaan suuntaan.

Yrityksen kehittäminen – apuna signaalien tunnistaminen

Tulevasta puhuessaan Kinnunen viittaa paljon signaaleihin, jotka kertovat alkamassa olevista muutoksista, merkeistä, jotka yrittäjän olisi omalla toimialallaan hyvä tunnistaa, jotta tulevaisuuden muutokset osataan ottaa vastaan etupainotteisesti, tilanteet hyödyntäen. Yleisenä neuvona hän kehottaa jatkuvasti kuuntelemaan omia sidosryhmiä, alihankkijoita, asiakkaita tai mahdollista henkilökuntaa. Yrittäjät, jotka seuraavat alansa kehitystä sekä keskustelua, ja ovat valmiita muuntautumaan kysynnän mukaan, kääntävät muutokset monesti voitoksi.

Jatkuva yrityksen kehittäminen

– Jatkuva yrityksen kehittäminen auttaa yrittäjää ja yrityksiä vastaamaan muuttuvaan asiakastarpeeseen tai toimintaympäristöön nopeammin. Hyviä signaaleja antavat alan toimijoiden ja asiakaskunnan lisäksi tietysti myös yrityksesi tunnusluvut. Kun tiedät mitä lukujen taustalta löytyy, ja mitkä kaikki asiat lukuihin vaikuttavat, pystyt tunnistamaan aika paljon yrityksesi toteutuneista luvuista ja jopa hieman ennustamaan sitä tulevaa. Myös Lean-työkalut ovat mahtava tapa tukea yrityksen kehittymistä, Kinnunen kertoo.

Bloomerin perustaja patistaa yrittäjiä ja yrityksiä myös verkostoitumaan avoimesti. Tukea tällä hetkellä kyllä löytyy, niin asiantuntijoilta kuin alan omasta verkostostakin. Yhdessä saadaan nyt aikaan enemmän ja nopeammin, tukiverkostot sekä kumppanit ovat tärkeitä uutta suuntaa etsiessä tai kasvun tukemisessa. Alkaneeseen vuoteen Bloomer-yrityksen toimitusjohtaja lähtee optimistisen toiveikkaasti. – Itse toivon tämän vuoden tuovan kaivattua piristymistä, rohkeutta ja vielä lisää uskallusta liike-elämään, hymyilee Kinnunen.

Artikkelin on julkaissut Oy Netford Capital Ltd:n tarjoama yrityslaina247-pavelu, joka tarjoaa rahoituspalveluja PK-yrityssektorille. Palvelulle on myönnetty Avainlippu-merkki, joka kertoo suomalaisesta palvelusta sekä kotimaista työtä edistävästä vaikutuksesta. Kuulumme kotimaisen Moment Ventures -konsernin yritys247-perheeseen, joka tarjoaa yrittäjien arkea helpottavia palveluita, kuten yksittäisissä maksuhuomautuksissa sekä perintätoimeksiannoissa tukea antava perintä247 .

Jaa artikkeli sosiaaliseen mediaan

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

Jätä kommentti